Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2021

 

Akkoord, annulering en verplaatsing

 

-Bij akkoord met de offerte/factuur en voorwaarden, is akkoord gegeven voor een opdracht.

-Bij annulering door fotograaf hoeft opdrachtgever geen factuur te betalen.

-Bij annulering door opdrachtgever binnen 7 dagen van de opdracht zal 25% van het bedrag in rekening worden gebracht, bij annulering binnen 48 uur 75%.

Verplaatsing van een fotoshoot door opdrachtgever is tot 7 dagen is kosteloos.

Bij verplaatsing binnen 48uur wordt 15% van het bedrag in rekening gebracht. 

-Bij annulering/verplaatsing/overmacht van de fotograaf waardoor deze niet of niet op tijd aanwezig kan zijn, wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld. Er zal dan indien mogelijk een nieuwe datum of oplossing worden gevonden. Fotograaf is geen bedrag verschuldigd.

-Fotograaf zal trachten een vervangend fotograaf voor te stellen bij annulering, maar hier worden geen garanties of rechten aan ontleent. Noch of een vervangend fotograaf dezelfde offerte hanteert, dit wordt wel geprobeerd.

 

Auteursrecht en beeldgebruik

 

-De foto’s mogen door opdrachtgever gebruikt worden, te denken aan website, social media of gedrukte media. Voorwaarde is benoeming van Lidwine Guiran Fotografie of plaatsing van link naar website/social media.

-Auteursrecht berust bij fotograaf en blijft eigenaar van de foto’s. Hierdoor is verkoop aan commerciële partijen niet toegestaan.

-De opdrachtgever gaat akkoord met het gebruik van foto’s voor promotiedoeleinde van de fotograaf (te denken aan social media, website, flyers etc.). Indien niet gewenst, of niet alle foto’s, geef dit dan vooraf aan. Mocht de opdrachtgever het op een later moment niet fijn vinden, laat dit weten dan wordt de foto verwijderd.

 

Facturering

 

-De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij te laat betalen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Ook kan gevraagd worden vooraf de factuur te voldoen, bij voldaan is de fotoshoot dan gereserveerd.

Technische problemen/beeldkwaliteit/aansprakelijkheid

-Fotograaf probeert technische problemen zoveel mogelijk te ondervang. Maar fotograaf is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen n.a.v. technische mankementen of overmacht die onverhoopt toch kunnen ontstaan.

-Lidwine Guiran Fotografie is niet aansprakelijk als een foto niet van de juiste beeldkwaliteit is. Zij doet haar uiterste best om dit te voorkomen.

-De aansprakelijkheid van fotograaf is beperkt tot de hoogte van de factuur.

-In  geval van overmacht (brand, diefstal) is Lidwine Guiran Fotografie niet aansprakelijk.

 

Uitvoering opdracht

 

-Wensen mogen vooraf worden doorgegeven. Fotograaf zal altijd proberen deze beelden te vervaardigen, maar is daarvan mede afhankelijk van de omstandigheden en kan niet garanderen dat al deze wensen vervaardigd kunnen worden.

-Fotograaf levert beelden af in door haar gebruikelijke bewerkingsstijl. Bij extra gevraagde foto’s of bewerkingen achteraf kan een meerprijs in rekening worden gebracht.

-Fotograaf levert geen onbewerkte beelden.

 

Privacy

 

-Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden bekend gemaakt.